Новини

Нов магазин

01.02.2016

В края на 2015 успяхме да завършим ремонтните дейности и от началото на 2016 с гордост можем да Ви п...

Прочети повече

Лазерна машина Trotec Speedy 300 Flexx

04.04.2014

На 16.01.2014г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0193 &b...

Прочети повече

Честита Баба Марта!

01.03.2014

Честита Баба Марта! Да сте живи и здрави, бели и червени, румени и засмени!

Прочети повече

К и К спорт на Copi's

24.11.2013

Рекламното изложение Copi's премина! Ето и едно интервю и кадри от нашия щанд!

Прочети повече
Архив на новините

Лазерна машина Trotec Speedy 300 Flexx

Към всички новини04.04.2014

На 16.01.2014г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO003-2.3.02-0193 „Повишаване енергийната ефективност в "КиК СПОРТ" ЕООД" между
"КиК СПОРТ" ЕООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.
Договорът е със срок от 4 (четири) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени: 
Лазерна машина за рязане и гравиране и LED осветители

 

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.